Aanmelden proeflessen kind

Uw naam (ouder/verzorger):

Naam kind:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Uw e-mail adres:

Telefoonnummer:

Aanmelddatum:

Opmerkingen:

Aanmelding 2 proeflessen voor € 10,00

Na de proeflessen meldt u uw kind aan voor volgende lessen via het regulier aanmeldformulier.
Voor 15 lessen (half jaar) zijn de kosten maar 80 euro (incl. materiaal). Geen contributie.