Bob Lens

Bob Lens

Bob  studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en kreeg er les in tekenen en schilderen bij Paul Citroen, Willem Schrofer en Rein Drayer. Hij studeerde aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht (schilderen). Grafiek op Pratt Graphic Institute en School of Visual Arts, New York.

"Wat komt er aan bod in de lessen en hoe?"

In de teken- en schilderkunst zijn er heel veel manieren van werken en gebruik van allerlei soorten materiaal te vinden. Door de hele groep cursisten wordt een keuze gemaakt met welk materiaal en met welke onderwerpen we één, enkele of meerdere lessen aan de slag gaan. Zo ontstaat er een gevarieerd lesprogramma waarbij door beginners en gevorderden met alle traditionele teken- schildertechnieken veel ervaring kan worden opgedaan. Tussendoor is er ook aandacht voor kunstenaars en diverse kunststromingen van vroeger tot in de huidige actualiteit. Aan het eind van elke les worden alle werkstukken, ook die nog niet voltooid zijn, met de hele groep besproken.

Website: www.boblens.com