Pat Houkes

Pat Houkes

Pat studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (1994-1999) en aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht eerstegraads lerarenopleiding Docent tekenen en kunstgeschiedenis (1999-2000).

Disciplines: Schilderen, Tekenen en Ruimtelijk Ontwerpen.

“Wat komt er aan bod tijdens de lessen op donderdagavond en hoe?”

Van beginner tot gevorderde werken de deelnemers vrij met materiaal naar eigen keuze. Zij tekenen, aquarelleren of schilderen de onderwerpen die hen aanspreken. Zij worden daarin individueel op hun eigen niveau begeleid. Er is dus geen sprake van een collectieve lessituatie.

Soms kiezen een aantal mensen een gezamenlijk thema om naar eigen inzicht uit te werken. Meestal is er dan wel behoefte aan om te starten met een korte theorieles. Tussentijds wordt de theorie zo nodig aangevuld en na afloop van de themaperiode kunnen de gemaakte werken gezamenlijk in de groep worden besproken.

Een paar keer per jaar maken de leden als groep een gezamenlijk werk voor een expositiewand in het atelier. Eerdere keuzes hiervoor zijn: strand, abstract, handen, glaswerk, werken in de stijl van de oude meesters, kersttafel en vogels.
Elk seizoen wordt gezellig afgesloten met een werkbespreking/evaluatie.

Kinderlessen Amateurspalet

Kinderlessen: “Wat komt er aan bod en hoe?”

Uit ervaring weet Pat dat kinderen het leuk vinden om over kunstwerken te praten. Zij formuleren heel goed de vragen of gedachten die kunstwerken bij hen oproepen. Met groot gemak verplaatsen zij zich in de positie van de kunstenaar en bedenken zelf wat hem of haar heeft bewogen om het werk zo te maken. Juist voor de kinderlessen is de kunstgeschiedenis daarom een onuitputtelijke bron van kennis en plezier. 

Elke kinderles begint Pat met een afbeelding van een kunstwerk van één van de grote meesters. Dat kan een schilderij zijn, of een tekening, maar ook een beeld of een muurschildering.

Eerst goed kijken en dan samen erover praten. Compositie, kleur en kleurgebruik, materiaal, vlak en vorm, lijnvoering, licht, schaduw, perspectief. Al deze begrippen worden zo op een speelse manier behandeld. En dan …. gaan de kinderen zelf aan de slag met dat kunstwerk als inspiratie en maken zij kennis met allerlei verschillende materialen.

Website: www.pathoukes.nl