Nieuwsbrief juli/augustus 2020

Verspreiding

Om de maandelijkse informatie voor onze leden zo toegankelijk mogelijk te maken, ligt in de hal van het atelier de nieuwsbrief, kort en bondig op een A4-tje, geprint voor elk lid en docenten om mee te nemen. Nu de groepsvertegenwoordigers en/of docenten in hun groep de nieuwsbrief uitdelen zien we dat meer mensen een nieuwsbrief meenemen en merken dat de communicatie verbetert.

Leden zonder les ontvangen elke maand een mailtje met de nieuwsbrief digitaal. Dit om de kosten laag te houden.

Om informatie over verenigingszaken in voorgaande nieuwsbrieven makkelijk terug te vinden, heeft het bestuur besloten om alle nieuwsbrieven ook op de website te plaatsen.