Noodgevallen

Technische problemen atelier: bel Femke van Derusen (tel. 06-17 51 53 82) of Frans Berkenkamp 070-3952692.
Docent afwezig: bel docent, bel een van de bestuursleden.

EHBO trommel is aanwezig in de hal.

Algemeen alarmnummer 112.