Noodgevallen

Technische problemen atelier: bel Annemiek Verbrugh (tel. 06-535 79 675) of Frans Berkenkamp 070-3952692.
Docent afwezig: bel docent, bel een van de bestuursleden.

EHBO trommel is aanwezig in de hal.

Algemeen alarmnummer 112.