Vrijwilligers


In memoriam Bob Lens

Bob Lens

Wij kregen onlangs het droeve bericht dat Bob Lens, tot begin 2022 docent op de dinsdagavond, is overleden.
Hij gaf meer dan 17 jaar les bij Amateurspalet.
Hij was een inspirerende docent. Bob putte in zijn lessen uit de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst van na de oorlog die hij zelf van binnenuit intensief heeft meegemaakt.
Hij kende veel bekende kunstenaars persoonlijk en hij kon daar zeer boeiend over vertellen. Hij was een van de kunstenaars uit de stroming Fluxus, een opvolger van Dada, welke na de tweede wereldoorlog vorm kreeg; een wereldwijde stroming met interessante kunstenaars.
Bob exposeerde in binnen- en buitenland zoals ondermeer in het Museum Schiedam.
Hij was een van die docenten die onze vereniging kleur gaf. Wij zijn trots dat wij een kunstenaar van zijn kaliber in de vereniging hebben gehad.
Wij bedanken Bob voor al zijn lessen en wensen zijn nabestaanden en allen die hem kenden veel sterkte met dit verlies.


De vrijwilligers bij Amateurspalet zijn onmisbaar.

Ook uw hulp is welkom! Bijvoorbeeld:

PR - werk
• Amateurspalet op social media plaatsen en onderhouden
• af en toe schrijven en versturen van korte persberichten, voorbeelden aanwezig (ongeveer 6 keer per jaar)
• ontwerpen en maken van posters voor pr (tweemaal per jaar)
• uitnodigen van besprekers voor de verenigingsmiddagen (eenmaal per jaar)

TT - werk
• ophangen van schilderijen op tentoonstellingen (kunnen hanteren van een hamer is vereist) (tweemaal per jaar)
• lijsten maken, iemand die kan helpen bij inlijsten voor bijeenkomsten als verenigingsmiddagen en TT
• organiseren van de kunstmarkt (eenmaal per jaar)
• evenementen als Strandwalfestival

ATELIER - werk
• klusje aan en in het atelier, iemand die technische werkzaamheden af en toe (samen) kan uitvoeren
• meewerken op maandagochtend in de schoonmaakploeg
• atelierverkoop kringloop geschonken materialen, iemand die inzamelt en verkoopt aan leden
• hapjes maken kerstborrel voor vrijwilligers en docenten Amateurspalet (eenmaal per jaar)

Denkt u erover om ook een steentje bij te dragen, bespreek dit dan met uw groepsvertegenwoordiger of een van de bestuursleden en meld u aan.

Actuele vacature


Penningmeester


 

Vrijwilligersprijs 2021-2022

Binnen de vereniging is er een groep leden die elke maandagochtend het atelier schoonmaakt, onderhoudt en vernieuwt wat nodig is. Hierdoor kunnen alle cursisten en andere bezoekers van het atelier de hele week heerlijk werken.
In 2021 werden zij door het bestuur voorgedragen en door de gemeente Rijswijk genomineerd voor de vrijwilligersprijs van de gemeente Rijswijk.

Hoewel in de vereniging al het werk door vrijwilligers wordt gedaan is ervoor gekozen om juist deze groep vrijwilligers voor te dragen voor de prijs. Elke maandagochtend zijn ze weer van de partij, en dat jaar in jaar uit. “Het zijn toppers en onmisbaar voor Amateurspalet” vertelt Annemiek Verbrugh, de voorzitter. “Als vereniging geven we geen geld uit aan de organisatie, maar contributie en lesgeld worden gebruikt om professionele docenten te betalen. Dat heeft de prioriteit.”

Bekijk de video

Vrijdag 11 maart 2022 werd de prijswinnaar bekend gemaakt! Onze ateliercommissie viel niet in de prijzen. Uit de 4 genomineerde groepen werden de vrijwilligers van de Natuurtuin door de jury gekozen. Johanna Besteman, wethouder voor cultuur, reikte de prijzen uit. Amateurspalet feliciteert de Natuurtuin.