Vrijwilligers


In memoriam Thérèse den Arend

Op 14 juni jl. overleed na een langdurig en moedig gedragen ziekbed, Therese den Arend. Therese was lid van  Amateurspalet van juli 1990 tot heden. Zij maakte keramiek, boetseerde en was een begenadig  modeltekenaar/-schilder.
Van 2012 tot 2017 was zij een bekwaam secretaris van de vereniging. Therese had veel hart voor de vereniging, ze was betrokken, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook met heel veel humor en goedlachs.
Wij zullen haar herinneren als een bijzonder mens met veel talenten.
Zij was een stukje van de ziel van Amateurspalet en wij zullen haar missen.


De vrijwilligers bij Amateurspalet zijn onmisbaar.

Ook uw hulp is welkom! Bijvoorbeeld:

PR - werk
• Amateurspalet op social media plaatsen en onderhouden
• af en toe schrijven en versturen van korte persberichten, voorbeelden aanwezig (ongeveer 6 keer per jaar)
• ontwerpen en maken van posters voor pr (tweemaal per jaar)
• uitnodigen van besprekers voor de verenigingsmiddagen (eenmaal per jaar)

TT - werk
• ophangen van schilderijen op tentoonstellingen (kunnen hanteren van een hamer is vereist) (tweemaal per jaar)
• lijsten maken, iemand die kan helpen bij inlijsten voor bijeenkomsten als verenigingsmiddagen en TT
• organiseren van de kunstmarkt (eenmaal per jaar)
• evenementen als Strandwalfestival

ATELIER - werk
• klusje aan en in het atelier, iemand die technische werkzaamheden af en toe (samen) kan uitvoeren
• meewerken op maandagochtend in de schoonmaakploeg
• atelierverkoop kringloop geschonken materialen, iemand die inzamelt en verkoopt aan leden
• hapjes maken kerstborrel voor vrijwilligers en docenten Amateurspalet (eenmaal per jaar)

Denkt u erover om ook een steentje bij te dragen, bespreek dit dan met uw groepsvertegenwoordiger of een van de bestuursleden en meld u aan.

Vrijwilligersprijs 2021-2022

Binnen de vereniging is er een groep leden die elke maandagochtend het atelier schoonmaakt, onderhoudt en vernieuwt wat nodig is. Hierdoor kunnen alle cursisten en andere bezoekers van het atelier de hele week heerlijk werken.

In 2021 werden zij door het bestuur voorgedragen en door de gemeente Rijswijk genomineerd voor de vrijwilligersprijs van de gemeente Rijswijk.
Hoewel in de vereniging al het werk door vrijwilligers wordt gedaan is ervoor gekozen om juist deze groep vrijwilligers voor te dragen voor de prijs. Elke maandagochtend zijn ze weer van de partij, en dat jaar in jaar uit. “Het zijn toppers en onmisbaar voor Amateurspalet” vertelt Annemiek Verbrugh, de voorzitter. “Als vereniging geven we geen geld uit aan de organisatie, maar contributie en lesgeld worden gebruikt om professionele docenten te betalen. Dat heeft de prioriteit.”
Vrijdag 11 maart 2022 werd de prijswinnaar bekend gemaakt! Onze ateliercommissie viel niet in de prijzen. Uit de 4 genomineerde groepen werden de vrijwilligers van de Natuurtuin door de jury gekozen. Johanna Besteman, wethouder voor cultuur, reikte de prijzen uit. Amateurspalet feliciteert de Natuurtuin.

Bekijk de video