Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden:

  • als lid - zonder les, maar wel toegang tot alle activiteiten
  • als lid - en voor een of meerdere cursussen en toegang tot alle activiteiten
  • u bent al lid en wilt zich voor een extra les opgeven.

Amateurspalet gaat veilig om met uw persoonsgegevens conform de nieuwe privacywet AVG en de Privacy verklaring Amateurspalet. Voor alle lessen en activiteiten gelden Huisregels (versie aug.2018).  Als het atelier open is en beperkende maatregelen van kracht zijn wegens Corona, gelden ook de Anderhalve meter regels Atelier.

Onder lidmaatschap: Algemene voorwaarden treft u ook de Statuten inclusief Huishoudelijk Reglement (PDF).

Zie voor de actuele tarieven Contributie en lesgelden.

Zie voor het actuele lesrooster op de Jaarkalender onder Agenda.

De algemene voorwaarden omtrent het lidmaatschap zijn, kort samengevat:

  • Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestigingsbrief waarin verdere informatie staat.
  • wordt in rekening gebracht 6 maanden contributie (€ 30,00 per halfjaar) en lesgeld. Bij latere instroom wordt het lesgeld pro rato berekend. U krijgt na toelating een rekening van de penningmeester, waarna u het verschuldigde bedrag kunt overmaken.
  • Uw lidmaatschap wordt aan het einde van een seizoen stilzwijgend verlengd.

    --  Inschrijven les en lidmaatschap Amateurspalet

Bent u al lid en wilt u voor een extra les inschrijven, kijk dan op het inschrijfformulier op welke dagdelen nog plaats is. U kunt daarna volstaan met uw aanmelding voor een extra cursus te mailen naar: