Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden:

  • als lid - zonder les, maar wel toegang tot alle activiteiten
  • als lid - en voor een of meerdere cursussen en toegang tot alle activiteiten.

Amateurspalet gaat veilig om met uw persoonsgegevens conform de nieuwe privacywet AVG en de Privacy verklaring Amateurspalet. Voor alle lessen en activiteiten gelden de Veiligheids- en Huisregels.

Onder lidmaatschap: Algemene voorwaarden treft u ook de Statuten inclusief Huishoudelijk Reglement (PDF).

Zie voor de actuele tarieven Contributie en lesgelden.

De algemene voorwaarden omtrent het lidmaatschap zijn, kort samengevat:

  • Na aanmelding worden u in rekening gebracht 6 maanden contributie (€ 27,50 per halfjaar) en lesgeld. U ontvangt per e-mail een bevestigingsbrief waarin verdere informatie staat en het te betalen bedrag.
  • Uw lidmaatschap wordt aan het einde van een seizoen stilzwijgend verlengd.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op de Rabobank IBAN NL31 RABO 0300 0950 90 t.n.v. Amateurspalet te Rijswijk ZH.

Inschrijfformulier

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:


ManVrouw

Naam kind (indien van toepassing):

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Uw e-mail adres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Selecteer wat van toepassing is:
Les met lidmaatschapLidmaatschap zonder les

Ingangsdatum:

Als u wilt deelnemen aan de lessen, vul dan uw eerste en tweede keuze in:

Dag, dagdeel, docent:


Dag, dagdeel, docent:

Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas, krijgt u 50% korting op de contributie en het lesgeld. De penningmeester neemt contact met u op om uw Ooievaarspas te laten scannen voor de korting.

Ooievaarspasnummer:

Geldig voor het jaar:

Hoe kwam u voor het eerst in contact met Amateurspalet?
Via bekenden, zoals familie, buren, kennissenVia de website www.amateurspalet.nlVia huis-aan-huis bladVia tentoonstellingen AmateurspaletAnders, namelijk:

Algemene Voorwaarden:
De contributie van de vereniging bedraagt € 27,50 per halfjaar. Tenzij u het lidmaatschap en/of deelname aan een cursus schriftelijk opzegt (vóór 1 juli of 1 december) wordt ieder halfjaar uw deelname stilzwijgend verlengd. In de nieuwsbrief van mei en november wordt u daaraan herinnerd. Op de jaarkalender die u aan het begin van het jaar krijgt, staan de tarieven voor contributie en lesgelden. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering.
Restitutie van contributie en/of cursusgeld kan, gezien de verplichtingen die de vereniging is aangegaan met de docenten, niet worden verleend.

Ja, ik ga akkoord met deze algemene voorwaarden

Eventuele opmerkingen: