Aanmelden

Mocht u zich willen aanmelden als lid zonder les, voor proeflessen en/of voor een of meerdere cursussen, dan kunt u zich online aanmelden via deze pagina.

Amateurspalet gaat veilig om met uw persoonsgegevens conform de nieuwe privacywet AVG en de Privacy verklaring Amateurspalet

Onder lidmaatschap: Algemene voorwaarden treft u de voorwaarden waartoe lidmaatschap u verplicht.

Voor alle lessen gelden de Veiligheids- en Huisregels.

Betalen

Nadat u zich online heeft aangemeld ontvangt u per mail een bevestigingsbrief met daarin o.a. het te betalen bedrag. Om administratiekosten laag te houden ontvangt u geen acceptgirokaart. Leden ontvangen van de penningmeester aan het begin van het seizoen (half jaar) een factuur per email.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op de Rabobank IBAN NL31 RABO 0300 0950 90 t.n.v. Amateurspalet te Rijswijk ZH.