Aanmelden

Mocht u zich willen aanmelden als lid zonder les, voor proeflessen en/of voor een of meerdere cursussen, dan kunt u zich online aanmelden via deze pagina.

Onder lidmaatschap: Algemene voorwaarden treft u de voorwaarden waartoe lidmaatschap u verplicht.

Betalen

Als u zich heeft aangemeld via het aanmeldingsformulier dan ontvangt u een bevestigingsbrief met daarin o.a. het te betalen bedrag. Om administratiekosten laag te houden ontvangt u geen acceptgirokaart. Bent u lid dan ontvangt u van de penningmeester aan het begin van het seizoen een factuur per email.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op de Rabobank IBAN NL31 RABO 0300 0950 90 t.n.v. Amateurspalet te Rijswijk ZH.