Algemene Voorwaarden

Tenzij u het lidmaatschap en/of deelname aan een cursus schriftelijk opzegt (vóór 1 juli of 1 december) wordt ieder halfjaar uw deelname stilzwijgend verlengd. In de nieuwsbrief van mei en november wordt u eraan herinnerd dat u voor het nieuwe seizoen moet betalen. Ook op de jaarkalender, die aan het begin van het jaar wordt verstrekt, staat het bedrag vermeld dat voor contributie en eventueel lesgeld moet worden betaald. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering.

Restitutie van contributie en/of cursusgeld kan, gezien de verplichtingen die de vereniging is aangegaan met de docenten, niet worden verleend.

Amateurspalet gaat veilig om met uw persoonsgegevens conform de nieuwe privacywet AVG.

ezels foto Huib Spoorenberg website