Interviews

In 2023 starten we een serie interviews met de vrijwilligers van Amateurspalet.

We maken kennis met de vele leden die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken dan wel de organisatie oppakken van de vele evenementen.

In dit eerste interview maken we kennis met Annemiek Verbrugh - Carlier. Lees hier het hele interview.