ledenenquête

Verslag ledenenquête 2024

Sinds lange tijd hebben we met het bestuur een enquête uitgezet. We hebben ervoor gekozen om de
enquête alleen online aan te bieden, en geen herinneringen te sturen. We wilden de enquête kort
houden, dus we hebben de keuze gemaakt om maar op twee onderwerpen te bevragen. Dat heeft
jullie niet tegengehouden om ook terugkoppeling op andere onderwerpen te geven.
We hebben van de 180 leden 47 reacties ontvangen. Dat is ongeveer een kwart van de leden; de
enquête is dus niet geheel representatief. Ondanks dat leren we toch veel van zo’n enquête. Wij
danken daarom ook voor het invullen van de enquête.

In principe lijkt men tevreden met de berichtgeving van Amateurspalet en is men goed op de hoogte
van de activiteiten. Wel, zo blijkt uit de enquête, zouden we iets regelmatiger een update kunnen
sturen.

Wanneer welke verenigingsactiviteit plaatsvindt, lijkt tot wat verwarring te zorgen. Als oorzaak
kunnen we benoemen dat dit door verschuivingen in het programma tijdens het cursusjaar komt en
dit niet altijd helder en niet of niet tijdig duidelijk naar de leden is gecommuniceerd. We kregen de
tip om de website beter bij te houden en te zorgen dat de informatie goed te vinden is. Het goede
nieuws is dat we op de achtergrond bezig zijn een grote make-over van de website door te voeren.
De website wordt moderner en ook wordt het duidelijker wanneer er een verenigingsactiviteit
plaatsvindt. We maken van deze gelegenheid gebruik om de inhoud op te schonen en tevens de
teksten te herzien.

Voorts kregen we de tip om meer aandacht voor het Amateurspalet te verkrijgen via bijvoorbeeld
Instagram. Het is fijn dat we iemand bereid hebben gevonden om hier tijd in te stoppen. Dus houdt
Instagram in de gaten!

Over het algemeen worden, blijkens de enquête, de lessen goed beoordeeld. Terugkoppeling die bij
meerdere lessen voorkwam, gaat over de klassikale aandacht in de les. Bij Amateurspalet is het zo
dat de docent de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan de les. Zo kan de docent naar eigen
inzicht tegemoetkomen aan de behoeften van zowel de beginners als de gevorderden. Als je
specifieke wensen hebt, raden we de cursisten aan om dit met de docent te bespreken, deze kijkt
dan in hoeverre dit mogelijk is. We zullen jullie terugkoppeling delen met de docenten.