Betalen

Nadat u het aanmeldingsformulier heeft verstuurd ontvangt u per mail een bevestigingsbrief met daarin o.a. het te betalen bedrag. Om administratiekosten laag te houden ontvangt u geen acceptgirokaart. Alle leden ontvangen van de penningmeester aan het begin van elk seizoen (half jaar) een factuur per email.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op de Rabobank IBAN NL31 RABO 0300 0950 90 t.n.v. Amateurspalet te Rijswijk ZH.