Aanmelden

Uw naam:

ManVrouwKind

Naam kind (indien van toepassing):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Uw e-mail adres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geeft zich hiermee met ingang van:

Selecteer wat van toepassing is:
Lidmaatschap2 proeflessenVriend van Amateurspalet

Door aanmelding als Lid of “Vriend van” gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Als u wilt deelnemen aan de lessen, vul dan hieronder uw keuze in:

Dag, tijd en docent:

of indien volgeboekt

Dag, tijd en docent:

Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas, krijgt u 50% korting op de contributie en het lesgeld. Vul hier uw Ooievaarspasnummer en geldigheidsdatum in. Wilt u van deze korting gebruik maken dan bent u verplicht uw pas te laten scannen; de penningmeester neemt hiervoor contact met u op.

Ooievaarspasnummer:

Geldig voor het jaar:

De aanmeldingskosten voor het lidmaatschap bedragen € 5,00 (eenmalig), 6 maanden contributie € 27,50 (per halfjaar) en eventueel lesgeld moeten vooraf worden betaald. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een bevestigingsbrief waarin verdere informatie en het te betalen bedrag staan vermeld.

Uw lidmaatschap wordt aan het einde van een seizoen stilzwijgend verlengd.

Amateurspalet gaat veilig om met uw persoonsgegevens conform de nieuwe privacywet AVG en de Privacy verklaring Amateurspalet