Aanmelden

Uw naam:

ManVrouwKind

Naam kind (indien van toepassing):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Uw e-mail adres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geeft zich hiermee met ingang van:

Selecteer wat van toepassing is:
Lidmaatschap2 proeflessenVriend van Amateurspalet

Door aanmelding als Lid of “Vriend van” gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Als u wilt deelnemen aan de lessen, vul dan hieronder uw keuze in:

Dag, tijd en docent:

of indien volgeboekt

Dag, tijd en docent:

Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas, krijgt u 50% korting op de contributie en het lesgeld. Vul hier uw Ooievaarspasnummer en geldigheidsdatum in. Wilt u van deze korting gebruik maken dan bent u verplicht uw pas te laten scannen; de penningmeester neemt hiervoor contact met u op.

Ooievaarspasnummer:

Geldig voor het jaar:

De aanmeldingskosten voor het lidmaatschap bedragen € 5,00 (eenmalig), 6 maanden contributie € 27,50 (per halfjaar) en eventueel lesgeld moeten vooraf worden betaald. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een bevestigingsbrief waarin verdere informatie en het te betalen bedrag staan vermeld.

Uw lidmaatschap wordt aan het einde van een seizoen stilzwijgend verlengd.