Kunstmarkt 29 april 2017

Ook dit jaar organiseerde Amateurspalet tijdens de ledententoonstelling weer een gezellige kunstmarkt op het plein voor Museum Rijswijk. Het weer was de vereniging goed gezind, af en toe brak zelfs de zon door. Leden en niet-leden verkochten, tijdens de klanken van Franse chansons, hun eigen werk en gingen met de bezoekers in gesprek. Het was een inspirerende en gezellige dag!