Ledententoonstelling mei 2019 in het Museum

Op 17 mei verwelkomde de directeur van het museum Rijs-wijk, Arnoud van Aalst de aanwezigen en in het bijzonder de nieuwe wethouder van Cultuur Johanna Besteman. Hij sprak zijn waardering uit over de tentoonstelling en ziet de leden van Amateurspalet ook de volgende jaren weer graag komen.
Peter Hartevelt, voorzitter van de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk ) opende de tentoonstelling met een presentatie over de BBR in relatie tot kunst. De BBR heeft 260 leden waaronder hele grote zoals het Europees Octrooi Bureau tot alleenwerkende ZZP’ers. Naast belangenbehartiging delen zij ondermeer kennis en heeft een van de bestuursleden, Marion Immerzeel, de portefeuille kunst en cultuur, want; een prettige sfeer en een fijne (werk) omgeving motiveert medewerkers van bedrijven. Voorbeeld De Loods, Street Art Plas-poelpolder. De BBR en Amateurspalet gaan bekijken hoe kunstbeoefening en kunst bij de bedrijven gepromoot kan worden.

Op zondag 19 mei deden een 10-tal bezoekers mee aan de rondleiding door Silvia Bonsink, bestuurslid van Amateurspalet.

Hieronder een foto slideshow

Foto's Wil Kouwer

Publieksprijzen

Zondag vond de “finissage” plaats welke dit jaar een bijzonder tintje had. Tijdens de tentoonstelling konden de bezoekers stemmen op het mooiste schilderij en het mooiste stuk keramiek. Opvallend was het groepswerk van de keramiekcursisten die twee schilderijen van stillevens nu in keramiek hadden uitgevoerd. Voor de prijsuitreiking is Marloes Borsboom, nu oud wethouder voor cultuur, uitgenodigd. De bezoekers hadden onder de schilders de volgende prijswinnaars gekozen: 3e prijs Marianne van Asten, 2e prijs Ankie Heeres, 1e prijs M.Valenti-Pittino.
De prijs voor de beste keramiek ging naar Cor Guldemondt die twee jaar op een rij deze prijs kreeg.
Vervolgens bedankte de voorzitter Marloes Borsboom voor alles wat zij de afgelopen jaren voor Amateurspalet heeft betekend. Zij overhandigde haar een ingelijste aquarel van een oud lid en begenadigde aquarellist.