Thematentoonstelling 'Vergankelijkheid/Verval' in de Bibliotheek Rijswijk 2017

 

Annemiek Verbrugh heette, als voorzitter namens het bestuur, iedereen van harte welkom m.n. de wethouder van cultuur, Marloes Borsboom en de opener van de tentoonstelling Wim Dammers, secretaris van de Historische Vereniging Rijswijk.

“Het thema van deze tentoonstelling is niet het vrolijkste thema”, zo lichtte ze toe, ”maar wel een thema dat hoort bij het leven en dat in deze tentoonstelling toch heel kleurrijk en divers is uitgebeeld.” “De natuur kent in alles een periode van ontstaan, groei, bloei, verval en vervolgens nieuw leven. Planten in verval worden anders dan de bloeiende plant maar zijn vaak nog wel heel mooi.”
Annemiek was getroffen door het verhaal van een econome onlangs op de tv. Zij liet zien dat een model van voortdurende groei voor de economie niet realistisch is. We lopen tegen de grenzen van onze aarde aan terwijl grote groepen mensen nog niet eens voldoende eten hebben. Na groei komt bloei en verval. Het geproduceerde afval, zou zo moeten zijn dat het altijd weer gebruikt kan worden voor de groei van iets nieuws, de circulaire economie.

Wim Dammers vertelde hoe de Historische Vereniging in zijn werk vaak met verval te maken heeft. Hergebruik van monumenten buiten gebruik wordt tegenwoordig veel toegepast en de restauratie van vervallen panden levert vaak nieuwe inzichten op over de bouwgeschiedenis.
Hij ging ook in op de symbolen in de oude schilderkunst die gebruikt worden voor verval, ‘Memento Mori’ zoals een doodshoofd, een zandloper of een bijna opgebrande kaars.