Verenigingsmiddag bespreking Thema 'Strand en Zee', zondagmiddag 6 november 2016

1e prijs Kom we gaan naar huis - Acryl - Ger Verduin

1e prijs Kom we gaan naar huis - Acryl - Ger Verduin

1e prijs Keramiek kijkbord Riet Michels

1e prijs Keramiek, Krijkbord Riet Michels

2e prijs Middag in Scheveningen - Aquarel - Monica Schild

2e prijs Middag in Scheveningen - Aquarel - Monica Schild

3e prijs Zeezicht, Riet Riemer

3e prijs Zeezicht, Riet Riemer

Op zondag 6 november heeft Ben Stolk meegebrachte werk besproken en winnende werken aangewezen. Ben is geen onbekende bij Amateurspalet, hij gaf ongeveer 20 jaar les en inspireerde velen. Er zijn zelfs nog leden die met een van zijn schilderreizen meegingen.
Terwijl het buiten somber en druilerig weer was, leek het binnen zonnig en warm met alle schilderijen en keramiek rondom het thema Strand en Zee.
Dit gevoel werd nog versterkt door de gezellige introductie door Therese en het  enthousiasmerende commentaar van de bespreker Ben Stolk bij alle 25 meegebrachte werken. Ben Stolk koos tot slot de drie winnende schilderijen en het winnende keramiek.
 
Uit alle tips enkele algemene opmerkingen:
• door collages te maken kom je op nieuwe ideeën;
• smal duinpad uitkomend op het strand geeft gevoel van ruimte;
• voorzichtig met donkere lijnen, dat trekt figuren naar voren;
• voorkom dat figuren los staan van de achtergrond door wat achtergrondkleur in de figuren terug te laten komen;
• iets felgekleurds op de voorgrond geeft diepte;
• probeer één stijl te hanteren in het schilderij;
• soms goed om een serie van iets te maken.

Ben Stolk werd bedankt met een hartelijk applaus.